Bērnu un skolēnu nometņu īstenotājiem

Doties uz nometņu vakanču sarakstu

Bērnu un skolēnu nometņu īstenotāji tiek aicināti izmantot “Jauno speciālistu nodarbinātības programmas” iespējas, lai nodrošinātu darba spēku nometņu īstenošanas procesā.

“Jauno speciālistu nodarbinātības programma” (turpmāk “Programma”) aicina nometņu īstenotājus izmantot iespēju iesaistīt nometņu īstenošanā jaunus cilvēkus vecumā no 18 – 29 gadiem ar atvieglojošiem nosacījumiem, kas jauniešiem arī dod iespēju gūt pieredzi.


Mērķa grupas jaunieši uzņēmumu un dažādu organizāciju darbībā tiek iesaistīti, kā praktikanti. Praktikanti veic darba devēja uzdotos uzdevumus tieši tāpat kā pārējie darbinieki, tikai atalgojuma vietā tiem tiek izmaksāta stipendija.

Tā kā jauniešiem vecumā no 18 – 29 gadiem trūkst pieredzes, bieži vien tie nespēj veikt darbu tādā līmenī, kā pieredzējuši darbinieki, un darba devējam nenesīs pietiekamu pienesumu. Izmantojot Programmas iespējas,  jauniešu iesaiste organizāciju un uzņēmumu darbībā kļūst izdevīgāka, samazinoties izdevumiem.

Stipendiju izmaksai paredzētos līdzekļus Programmai piešķir ieinteresētā organizācija vai uzņēmums un Programma to pārskaita praktikantam. Stipendijas apmēru nosaka organizācija vai uzņēmums, bet tas nevar pārsniegt 1400 EUR mēnesī jeb divas minimālās mēnešalgas. Pie noteiktās stipendijas klāt nāk Programmas īstenošanas izdevumi, kuri sastāda 20% no stipendijās izmaksājamās summas, un to visu sedz organizācija jeb prakses/nometnes devējs.

Piemēram, praktikantam par vienas nedēļas darbību nometnē paredzēts izmaksāt stipendiju 200 EUR uz rokas, tad Programma darba devējam piestādīs rēķinu, kurā tiks iekļauts 200 EUR stipendijai + 20% jeb 40 EUR Programmas īstenošanas izdevumi = 240 EUR kopējie izdevumi. Salīdzināšanas, ja nometnes neizmanto Programmas iespējas, tad slēdzot darba līgumu, kopējās darbinieka izmaksas sastādīs apmēram 300 EUR, lai šis darbinieks uz rokas saņemtu iepriekš minētos 200 EUR.

Noteiktajā termiņā organizācija vai uzņēmums saņems rēķinu par veikto pakalpojumu un stipendija 1 – 3 dienu laikā tiks izmaksāta praktikantam. Saņemto rēķinu par pakalpojumu, darba devēji varēs iegrāmatot izdevumos. Izmaksu nometņu praktikantiem ir iespēja īstenot, katru nedēļu vai pēc nometņu vadītāja vēlmēm, vadoties pēc tā, cik ilga ir pati nometne, kā arī, cik ilgi darbosies attiecīgais praktikants. Attiecīgi izmaksu var veikt ik pa nedēļai, gan arī ik pa mēnesim, utt.Prakses līguma salīdzinājums ar darba līgumu


Programma tiek īstenota saskaņā ar Izglītības likumu un Valsts ieņēmumu dienesta apstiprināto nolikumu.

Lai uzsāktu sadarbību, jānoslēdz sadarbības līgums, kas neko neizmaksā. Aizpildot anketu, Programmas projektu vadītājs sagatavos sadarbības līgumu un pēc tam sazināsies, lai veiktu tālākās darbības (meklētu praktikantus un slēgtu prakses līgumu – ir iespējams arī slēgt līgumus ar pašu organizācijas kandidātiem).

Augšupielādēt