Ko par sevi stāstīt darba intervijā?

Publicēts: 2022-01-19

  1. Lūdzu, pastāstiet par sevi!”

  • Uzsver iepriekšējo izglītību un darba pieredzi, sasaistot iegūtās zināšanas un prasmes ar potenciālo darba amatu.
    Piemērs: “Esmu absolvējis ___ augstskolu un mana specialitāte ir ___. Mana karjera sākās uzņēmumā ___, ___ amatā, kurā mani galvenie pienākumi un funkcijas bija ___.”

  1. Kādas ir Jūsu stiprās puses?”

  • Neminēt personīgās spējas un prasmes! Minēt tikai īpašības, kuras būs noderīgas veicot amata pienākumus. Centies apdomāt šo īpašību pamatojumus, ja darba devējs vaicās     pēc tiem, saņemot paredzamu atbildi.
    Piemērs: “Man piemīt augsta atbildības sajūta un neatlaidība, šīs īpašības man vienmēr ir nesušas lielus panākumus iepriekšējā darba vietā, ___ amatā.”

  1. Kādi ir Jūsu trūkumi?”

  • Vēlams minēt kādu negatīvo īpašību, kura nespētu ietekmēt darba procesu. Šai negatīvajai īpašībai ir jācenšas atrast, kāds pozitīvs aspekts vai jāparāda, ka apzinies šo trūkumu un strādā pie tā labošanas.
    Piemērs: “Mana angļu valodas izpratne nav tik laba, cik vēlētos. Šobrīd pašmācības ceļā cenšos sasniegt augstāku līmeni.”

  1. Kādi ir Jūsu vaļasprieki/hobiji?”
  • Izvairies no melošanas vai neierastiem vaļas priekiem, iespējams tie nesaskan ar uzņēmuma vērtībām un direktīvu. Pieturies pie hobijiem, kuri nespētu būt Tev lielāka prioritāte kā darbs. Vērtīgi minēt hobijus, kuros ir sasniegti panākumi/rezultāti.
    Piemērs: “Savā brīvajā laikā es spēlēju šahu. Esmu pat ieguvis apbalvojumu, piedaloties šaha turnīrā amatieriem.”

  1. Pastāstiet, lūdzu, par saviem sasniegumiem!”

  • Nestāsti par personīgajiem sasniegumiem, ja vien tie nav saistīti ar personīgo izaugsmi! Pieturies pie profesionālajiem sasniegumiem iepriekšējās darba vietās, pamatojot tos ar skaitļiem vai rādītājiem. Ja tādu nav, mini zināšanas un prasmes, kuras ieguvi iepriekšējā darba vietā.
    Piemērs: “Savā iepriekšējā darba vietā palīdzēju uzņēmumam saņemt par trešdaļu lielāku peļņu kā pagājušā gadā.”

  1.     “Kāpēc Jūs domājat, ka esat labāks, nekā citi kandidāti uz šo vietu?”

  • Vērtīgi izpētīt uzņēmuma struktūru un galvenās vērtības, lai precīzāk attiecinātu savas kandidatūras atbilstību šai vakancei. Nedrīkst sevi salīdzināt ar iepriekšējiem kandidātiem vai izteikties negatīvi! Stāsti par savām labajām īpašībām, kuras noderēs šajā amatā.
    Piemērs: “Manuprāt, esmu kompetents kandidāts šim amatam, jo esmu pašmotivēts, godprātīgs un mērķtiecīgs. Man ir svarīga darba kvalitāte un ievērotā precizitāte, kas atbilst ar Jūsu uzņēmuma politiku.”

  1. Kurš varētu sniegt atsauksmes par Jums?”

  • Dodoties uz darba interviju ir iepriekš jāsagatavo saraksts ar cilvēku kontaktiem (vārds, amats, tālrunis/e-pasts), kuri varētu sniegt labu rekomendāciju Jūsu atbilstībai šai vakancei. Tie varētu būt tiešie vadītāji, direktori vai kādi speciālisti, ar kuriem esi sadarbojies. Šo kontaktu uzrādīšana apliecina, ka esi saglabājis labas darba attiecības, bet šo kontaktu neuzrādīšana apliecinātu vājas prasmes atstājot iespaidus un dibinot kontaktus.

Lai veicas darba intervijā!