Apraksts

Jauno speciālistu nodarbinātības programma sniedz uzņēmumam iespēju pārbaudīt un profesionāli sagatavot potenciālo darbinieku pirms darba attiecību uzsākšanas, kā arī, sniedzot jaunietim iespēju apgūt darbam nepieciešamās iemaņas uzņēmuma vidē, jūs palīdzat jauniešiem kļūt konkurētspējīgākiem Latvijas darba tirgū, kas, līdz ar to, tiek piesātināts ar zinošu jauno darbaspēku.

Programmā var piedalīties jebkurš jaunietis vecumā no 18-29 gadiem un jebkurš uzņēmums - SIA, AS, ZS, biedrības, nodibinājumi u.c.


Tiesiskais pamats

Programmu īsteno profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Zinātnes un inovāciju parks” saskaņā ar:

  1. Izglītības likumu;
  2. Ministru kabineta 2021.gada 20.novembra noteikumiem Nr.785 “Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība";
  3. Ministru kabineta rīkojumu Nr.385 “Par fondiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām”;
  4. Valsts ieņēmumu dienesta 06.10.2015. apstiprināto nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” īstenotās Nodarbinātības programmas nolikumu LUZIP-299.Profesionālās tālākizglītības
un pilnveides izglītības iestādes
"Zinātnes un inovāciju parks”
vadītājs Mg.sc.educ. Jānis Letinskis