Jaunajiem speciālistiem

Jauno speciālistu nodarbinātības programma (turpmāk - Programma) ir paredzēta jauniem cilvēkiem vecumā no 18 – 29 gadiem, kuri vēlas papildināt savas praktiskās zināšanas savā izvēlētajā profesijā strādājot uzņēmumā.

Programmas īstenotāji uzrunā uzņēmumus, kuri ir ieinteresēti savā darbībā iesaistīt jaunus cilvēkus, lai tie kļūtu par patstāvīgiem darbiniekiem.

Darba devēji nelabprāt pieņem darbā darbiniekus bez pieredzes, tāpēc tika izveidota Jauno speciālistu nodarbinātības programma, kas rada veicinošus apstākļus jaunu un nepieredzējušu darbinieku iesaistīšanai darbībā. Darba devēji Programmas īstenošanā iesaistās, lai apmācītu un pārbaudītu jaunus darbiniekus. Ar Programmas starpniecību jauniem cilvēkiem bez pieredzes tiek dota iespēja nonākt uzņēmumā kā praktikantiem, saņemot konkurētspējīgu stipendiju. Kā rāda pieredze, ar lielāko daļu praktikantu tiek noslēgti patstāvīgi darba līgumi.


Dalībai Programmā var pieteikties jauni cilvēki vecumā no 18 – 29 gadiem kuri:


Lai pieteiktos dalībai Programmā, aizpildiet zemāk esošo anketu.

Pieteikšanās


Facebook.com
Draugiem.lv
Liepajniekiem.lv
Atradu meklējot google.lv
No informatīviem plakātiem
No skrejlapām
Citur
Augšupielādēt